Misyon ve Vizyon

MİSYON

Sosyal Güvenlik Programı’nın amacı; Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere kamu kurumlarının ve özel işletmelerin sosyal güvenlik hizmet ve işlemlerini uygulamalı düzeyde yapabilen, yenilikleri yakından takip eden, birikimli, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip, uluslar arası standartlara uygun meslek elemanları yetiştirmektir.

 

VİZYON

Sosyal güvenlik hizmetini ve işlemleri uygulamalı düzeyde öğrenen, mesleki alanda yapılan işlemleri bilgisayar ortamında yapabilen, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda memur seviyesindeki işlemleri bilen, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemleri yanında muhasebe ve vergi işlemlerine destek verebilen, alanı ile ilgili mevzuat değişikliklerini yakından takip eden, hizmet sektöründe çalışmanın bilincine sahip olarak  sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, ahlaki değerleri yüksek sosyal güvenlik meslek elemanları yetiştiren bir program olmak.