avrasya-universitesi-yerleskeler (12)

Sosyal Güvenlik

Avrasya Üniversitesi kuruluşundan itibaren gösterdiği sürekli başarı ve gelişim sonucunda 2015 yılında Hukuk Bölümü’ne bağlı olarak Sosyal Güvenlik Programı kurulmuştur. Zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte staj eğitimi tamamlayan öğrenciler Sosyal Güvenlik Meslek Elamanı unvanını almaktadır.

Yeni bir bölüm olması ve tüm dünyada sosyal güvenliğin öneminin artması sebebiyle mezunlarımız istihdamda herhangi bir sorunla karşılaşmadan özel ve kamu sektöründe kolayca istihdam şansı bulmaktadırlar. DGS sınavlarına girerek, başta Sosyal Hizmet bölümüne olmak üzere İşletme ve İktisat ile ilgili tüm lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir. Bölümü başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilir. Avrasya Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Avrasya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre bazı derslerden muaf olabilirler. Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde derslerden muaf olmak üzere başvurmaları ve yüksekokul yönetim kurullarından onay almaları gerekmektedir.

Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.
Avrasya Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre yapılır.
Bölümümüzde bilimsel çalışmalar yoğun olarak yapılmaktadır.

Mezuniyet Sonrası

Tüm dünyada sosyal güvenliğin öneminin artması sebebiyle mezunlarımız istihdamda herhangi bir sorunla karşılaşmadan özel ve kamu sektöründe kolayca istihdam şansı bulmaktadırlar.Sosyal Güvenlik sektörünün küresel bir doğaya sahip olmaları, Türkiye, Avrupa ve başka yerlerde kariyer imkanları sunmaktadır. Mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği, Pazarlama ve Yönetim gibi pek çok alanda çalışabilirler. Mezunlarımız,Kamu sektörünün yanında  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmaların sosyal güvenlik departmanında istihdam olanağı bulabilirler. Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili lisans programlarına başvurarak lisans eğitimine devam edebilirler.

avrasya-universitesi-yerleskeler (24)